Taggede innlegg Asak Miljøstein

1000 kvadratmeter «tørrstablet» mur av Verti-Block

Dette er Norges største* støttemur i Verti-Block betongstein. Nær 1000 kvadratmeter stor, bygget av hule betongelementer fylt med pukk. Bygges av Alstad Maskin AS.

Ny støttemur fra Asak

Asak-Vertiblock ser ut som naturstein. Hule blokker med not og fjær, som er lette i transport og håndtering.

Drenerer gjennom dekket

Beleggningsstein oppå et lag av tilpasset, drenerende masse kan sende store mengder overvann rett ned i grunnen. Uten et eneste […]