Taggede innlegg Arnstein Repstad

Repstad selger

Arnstein Repstad selger seg ned i entreprenørselskapet Repstad Anlegg AS. Lars Gunnar Andersen overtar som majoritetseier.