Taggede innlegg Agder Tunnelservice

20 millioner fra Innovasjon Norge til Agder Gruppen

Agder Gruppen-selskapet Agder Tunnelservice i Flekkefjord, har fått 20 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et digitalt system for strømdistribusjon til bygg-, anlegg og tunnelnæringen.