Taggede innlegg Agder Tunnelservice

Agder Tunnelservice er solgt

Agder Gruppens produksjonsavdeling i Flekkefjord er solgt ut av konsernet. Det nye navnet blir Terox AS.

20 millioner fra Innovasjon Norge til Agder Gruppen

Agder Gruppen-selskapet Agder Tunnelservice i Flekkefjord, har fått 20 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et digitalt system for strømdistribusjon til bygg-, anlegg og tunnelnæringen.