Kategoriserte innlegg: Vann og avløp

Nye anleggslasere

Fire nyheter fra Spectra. En av dem er en vanntett og særdeles kompakt serie anleggslasere, godt egnet for rørgrøfter.

Derfor er støttehylse viktig

Ved et uhell tar skuffa tak i et rør under graving. Hva er best: At det ryker der i grøfta, eller dras ut av koblingen et ukjent antall meter unna?

Grunt er grønt

Frostsikre vann- og avløpsledninger i grunne grøfter er miljøvennlig. Isoterm har 45 års erfaring med slikt. Ringebu-firmaet ser nå at […]

VA eget godkjenningsområde

Har du sentral godkjenning innenfor ”Grunnarbeid og landskapsutforming”? Da bør du lese denne. I alle fall hvis du jobber med VA.

Trekkerør rett på bakken

Storehaugen TV- og radiosender trengte nye kabler. Å legge trekkerør 60 cm ned i fjell var håpløst. Redningen kom fra….

Størst i Nord-Europa

Overvannet blir større og villere. Da må også produsentene lage større rør. På nyåret begynner Pipelife å lage dobbeltveggede PP-rør helt opp til 1 400 millimeter innvendig, 40 prosent større enn rørene du ser her.

– 8/11 er en grunnleggende ustabil pukk

8/11 er ikke bare unødig dyr som grøftepukk. Den er også mindre egnet til rørgrøfter. Og ”selvkomprimerende” er den i alle fall ikke. Bare spør Per Dugstad.

– Misbruk av ressurser

Christoffer Bruserud mener kommunene misbruker ressurser og sløser med penger når de bruker 8/11 i VA-grøfter. Peker på én kommune på Østlandet som versting.

Kritisk til pukk-praksis

Norsk Bergindustri misliker at kommunene bruker korte pukkfraksjoner som 8/11 og 11/16 i grøft.

Bekymret for vann og avløp

– Etterslepet og investeringsbehovet på vann og avløp burde skape større politisk engasjement, sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Bygget droptank av XL-rør

– Så vidt jeg vet er dette første gang en droptank laget av plastrør blir brukt her i landet, sier Vidar Handal, produktsjef VA i Norsk Wavin.

Rydder under bakken

Fra 1. juli finnes det en standard som regulerer hvordan kabler og ledninger skal plasseres og krysse hverandre i grøfta.

Klimaendringene skaper utfordringer

– Klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter, hevder seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt, Hans Olav Hygen.

Hvem eier grunnen 250 meter under bakken?

Er det noe system i virvaret av tunneler, VA-rør, kabler, innebygde elveløp og energibrønner under bakken? Og hva sier lover og regler? Oslo kommunes undergrunnsprosjekt skal gi svar på dette.

Nodig har kommet til Lofoten

– På tilbudsbefaringen tenkte jeg at mesteparten av fortjenesten ville havne hos spesialentreprenøren fra Sør-Norge. Det likte jeg dårlig, sier maskinentreprenør Harry Martinsen […]

Nytt fag: Anleggsrørlegger

Venter på ny fagopplæring Svangerskapet for et norsk anleggsrørleggerfag er godt på vei. Fødselen er ventet høsten 2016, men mye arbeid […]

Norges største trykkavløpsanleg

Røynstrand Entreprenør AS gjennomfører nå sitt første hyttefelt med trykkavløpsanlegg. De gikk like godt løs på det som blir et […]

Sammen om trykkavløp

 Fire sentrale aktører har gått sammen om et felles konsept for enkel bygging av trykkavløp.   FREDRIKSTAD: Med prefabrikkerte pumpestasjoner […]

Store anlegg for små maskiner

Ola og Kari Hytteeier vil ha vann og avløp inn på hytta. Da er det tynne ledninger, grunne grøfter og […]

Kritisk til kommunekrav

– Stenger entreprenører ute   Det har gått inflasjon i krav til tiltaksklasser. Kommuner krever godkjenning i tiltaksklasse to selv for […]

Va-hjørnet

Kommuner utestenger kvalifiserte entreprenører   En del kommuner har graveinstrukser som utestenger kvalifiserte entreprenører fra arbeider som medfører graving i […]

Plast og betong

Stadig flere kommuner krever magasiner for infiltrasjon eller fordrøyning av overvann. – Betong er mest vanlig. Plastkassetter er enklere å […]

550 kubikk på en formiddag

Største Stormtech fordrøyningsmagasin Park & Anlegg AS har bygget Norges største fordrøyningsmagasin med det amerikanske Stormtech-systemet. 550 kubikk basseng tok […]

Styrt boring fjerner overvann

Norske kommuner sliter med overvann. Øvre Eiker lager nye veier for vannet med AT-boring gjennom høydedrag. Se her hvordan det […]