Kategoriserte innlegg: Vann og avløp

Styrt boring fjerner overvann

Norske kommuner sliter med overvann. Øvre Eiker lager nye veier for vannet med AT-boring gjennom høydedrag. Se her hvordan det […]

Kritisk til kommunekrav

– Stenger entreprenører ute   Det har gått inflasjon i krav til tiltaksklasser. Kommuner krever godkjenning i tiltaksklasse to selv for […]

Plast og betong

Stadig flere kommuner krever magasiner for infiltrasjon eller fordrøyning av overvann. – Betong er mest vanlig. Plastkassetter er enklere å […]

550 kubikk på en formiddag

Største Stormtech fordrøyningsmagasin Park & Anlegg AS har bygget Norges største fordrøyningsmagasin med det amerikanske Stormtech-systemet. 550 kubikk basseng tok […]