Kategoriserte innlegg: Pukk og grus

Usikkert rundt mengden byggeråstoff

Harde fakta, som utgis av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), viser at det for tredje året på rad er en reduksjon i omsetningen av byggeråstoff (pukk og grus).

Tar imot, gjenvinner og sender ut igjen

Med god beliggenhet, stor tilgang på råvarer og gode rutiner for å håndtere disse, bidrar Skolt Miljøpark stort til det grønne skiftet i byggingen av ny infrastruktur.

Verdensnyhet på Toten

I et pukkverk i Hunndalen står det som er den første leverte Powerscreen Warrior 1400XE. Modellen ble lansert for en stund tilbake, men det er først nå leveringene har kommet i gang, og Stange Pukk fikk den første.

Ønsker bedre rammebetingelser for gjenvinningsmasser

– Hver nordmann forbruker årlig 13 tonn byggeråstoff. Behovet er fortsatt økende, men vi må slutte å sløse med ressursene, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

Elektriske oktoberdager hos Fredheim Maskin

Fra torsdag til lørdag denne uken arrangerer Fredheim Maskin Oktoberdager 2022, og i år er hovedfokuset på elektriske maskiner. Totalt viser leverandøren frem og demonstrerer over 2000 tonn med maskiner og utstyr, og det aller meste er uten eksospotte.