Kategoriserte innlegg: juridisk

Dette er nytt i Arbeidsmiljøloven

Aldersgrense, permittering og overtid. I dag trer årets endringer i Arbeidsmiljøloven i kraft. Her er de mest aktuelle endringene for entreprenørbedrifter.

Slutt på lokal godkjenning

Fra kommende nyttår er det nok å sende en erklæring til kommunen. Så snart den er sendt kan du starte maskinene. Se hvordan sentral godkjenning blir viktigere enn før.

Raskere KOFA-behandling

KOFA brukte over to år på å behandle saker. Nå er saksbehandlingtiden nede i tre måneder.

– Alt annet enn enkelt

Godkjenningsordningen legges om. Staten kaller det ”styrking”. Det skal bli enklere å være seriøs. Men for Lars Rognmo har det vært alt annet enkelt å få fornyet den godkjenningen han hadde. 

DirMin etterlyser søkere

Deadline for kravet om godkjenning av masseuttak over ti tusen kubikk utløp ved nyttår. Men fortsatt er det mange som ikke har søkt.

Mistet sentral godkjenning etter ”praksisendring”

Trond Fladby hadde sentral godkjenning i klasse 2. Nylig omorganiserte han firmaet fra enkeltmannsforetak til AS. Men da sa DiBK nei til å fornye den sentrale godkjenning. Fladby fikk ikke en gang godkjenning i klasse 1.

Vederlag for dieselavgift

Staten har lagt på dieselavgiften. Hvordan er det med entreprenørers rett til å kreve vederlagsjustering?   Av Holm Grimsrud   […]

Vederlag for dieselavgift

Staten har lagt på dieselavgiften. Hvordan er det med entreprenørers rett til å kreve vederlagsjustering?   Av Holm Grimsrud   […]

Hensikten med å skrive kontrakt

Bygge- og anleggsbransjens tradisjon for å opptre uformelt når det gjelder kontrakter henger fortsatt igjen. Det fører til mye tvister. […]