Kategoriserte innlegg: juridisk

Vederlag for dieselavgift

Staten har lagt på dieselavgiften. Hvordan er det med entreprenørers rett til å kreve vederlagsjustering?   Av Holm Grimsrud  …

DirMin etterlyser søkere

Deadline for kravet om godkjenning av masseuttak over ti tusen kubikk utløp ved nyttår. Men fortsatt er det mange som ikke har søkt.

Mistet sentral godkjenning etter ”praksisendring”

Trond Fladby hadde sentral godkjenning i klasse 2. Nylig omorganiserte han firmaet fra enkeltmannsforetak til AS. Men da sa DiBK nei til å fornye den sentrale godkjenning. Fladby fikk ikke en gang godkjenning i klasse 1.

Hensikten med å skrive kontrakt

Bygge- og anleggsbransjens tradisjon for å opptre uformelt når det gjelder kontrakter henger fortsatt igjen. Det fører til mye tvister.…