Kategoriserte innlegg: Drift

Sertifisert for EU-kontroll på traktor

I 2023 kommer det nye påbudet om EU-kontroll for traktorer konstruert for hastigheter over 40 km/t, registrert 1. juli 2005 eller senere.

Ny universalkjetting fra Flom Kjetting

Flom Kjetting har over en tid jobbet med å utvikle en ny universalkjetting for traktor, og denne sesongen lanseres Blåmann U-Brodd.

Tidenes anbudssesong for Mesta

Mesta vant hele ti store driftskontrakter i årets anbudssesong, noe som sørger for 3,1 milliarder kroner i omsetning. Ifølge egne tall er Mesta årets største aktør i antall vunnet kontrakter og omsetning i det norske drift- og vedlikeholdsmarkedet.

NCC asfalterer for Oslo kommune

NCC Industry har inngått avtale med Oslo kommune om reasfaltering av de kommunale veiene. Totalt skal det legges nærmere 70 000 tonn asfalt og den to-årige avtalen har en verdi på 177 millioner kroner.

Milliardkontrakt til Veidekke

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er 1,1 milliarder kroner.

Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland og Agder

Jærfirmaet Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland sør for Boknafjorden, og over Agder-grensen til Flekkefjord, de neste fem årene. Verdens lengste undersjøiske tunnel er inkludert.

Smelter og renser Oslo-snø døgnet rundt

S/S Terje har i løpet av få dager smeltet og renset like mye snø som i hele fjor vinter. Cirka hvert tredje minutt leverer en transportbil snø til NCCs snøsmelteranlegg ved havna i Oslo. 

13 000 tonn mindre salt på riksveiene

I fjorårets vintersesong ble det totalt brukt 82 000 tonn salt på riksveiene. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før, da det ble brukt 95 000 tonn.

Lanserer nye hjemmesider

Plogprodusenten Mählers lanserer nye hjemmesider. Sidene inneholder et utvidet sortiment av produkter for veivedlikehold, samt reservedelslister for både gjeldende og utgåtte produkter.