Kategoriserte innlegg: Drift

383 millioner til vedlikehold av fylkesveier

– Fylkesveiene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millioner kroner til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Hindret skredkatastrofe ved Bodø

Statens vegvesen berømmer Mesta for innsatsen som kan ha hindret en katastrofe da en av Nord-Norges mest trafikkerte veier ble truffet av sørpeskred.

Ønsker tilbud på drift av riksveier i Troms

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028. Samtidig skjerpes kravene til miljøvennlig drift.

Vellykket snøskredaksjon ved E8

Statens vegvesen fikk ned et solid flakskred i Henrikstinden ved E8 i Lavangsdalen. Nå skal skredfaren i området være vesentlig redusert.

Tester fluorescerende brøytestikker

Brøytestikkene langs veiene våre er viktige både for bilister og brøytesjåfører, særlig når rufsete vær gir dårlig sikt. Denne vinteren tester Statens vegvesen fluorescerende brøytestikker på E6 på Saltfjellet i Nordland.

Styrker overvåkingen av riksveibruer

Statens vegvesen har ikke hatt gode nok rutiner og styrker nå rutinene for å overvåke bruer som har fundamenter i vann, og vil være mer oppmerksom på erosjon. Dette kommer som et resultat etter granskningen av hvorfor Badderen bru på E6 i Nord-Troms kollapset.

Mesta: 1600 brøytebiler i beredskap  

Mesta har 1600 brøytebiler som står klare til innsats slik at folk kommer trygt fram i jula. Kan brøyte opp til to millioner kilometer per måned.

Egenutviklet veiskrape for alle typer grusvei

Foss Mekaniske AS på Rudshøgda i Innlandet, har brukt mye tid og ressurser på å utvikle en veiskrape som ikke bare retter opp grusveien, men henter også verdifull masse inn i veibanen igjen

Raskere og billigere tunnelarbeid med roboter

Robotteknologi skal bidra til at inspeksjonsarbeid i tunneler skal gå fem ganger raskere og koste 25 prosent mindre. Nå får norske aktører muligheten til å teste løsningene.

Kartlegger E136 med ny teknologi

Nye Veier tar laser, kunstig intelligens og 360-kamera i bruk når veiens tilstand skal undersøkes. Det gir bedre beregning av vedlikeholdsetterslepet på blant annet E136 mellom Ålesund og Dombås, ifølge veiselskapet.

Bedre flyt over fjellet med ny teknologi

Hver vinter opplever trafikanter kolonnekjøring og stengte fjelloverganger. Statens vegvesen har nå satt i gang et prosjekt for å øke forutsigbarheten og oppetiden på fjellovergangene ved hjelp av ny teknologi.

Tester automatisk salting av veiene

Statens vegvesen og Mesta skal samarbeide om mer automatisert vinterdrift. Bruk av ny teknologi og flere data om vær og føre, skal gi mer effektiv brøyting og mindre bruk av salt.

Satt ut én million brøytestikker langs norske veier

21 000 kilometer vei fra Porsanger i nord-øst til Åseral i sør har fått satt opp brøytestikker slik at det er mulig å brøyte veien når snøen kommer. En brøytestikke for hver 40. meter betyr at Mesta har satt ned over en million brøytestikker på norske veier.

Krever klimainnsats på fylkesveiene

– Vi trenger en ekstraordinær klimainnsats på fylkesveiene, for klimaendringer spiser opp veiene våre, sier Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta.

Ny trafikkbarriere fra Ramudden

SVEA WXS 2,85 er en ny trafikkbarriere fra som skal være sikrere og mer fleksibel, og ha fokus på sikkerhet og bærekraft.

Risa fikk spade av veivesenet

Da jærfirmaet Risa AS overtok som entreprenør på riksveier sør for Boknafjorden og over Agder-grensen til Flekkefjord, fikk de overrakt en symbolsk gave i form av en spade.