Kategoriserte innlegg: Drift

Smelter og renser Oslo-snø døgnet rundt

S/S Terje har i løpet av få dager smeltet og renset like mye snø som i hele fjor vinter. Cirka hvert tredje minutt leverer en transportbil snø til NCCs snøsmelteranlegg ved havna i Oslo. 

13 000 tonn mindre salt på riksveiene

I fjorårets vintersesong ble det totalt brukt 82 000 tonn salt på riksveiene. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før, da det ble brukt 95 000 tonn.

Lanserer nye hjemmesider

Plogprodusenten Mählers lanserer nye hjemmesider. Sidene inneholder et utvidet sortiment av produkter for veivedlikehold, samt reservedelslister for både gjeldende og utgåtte produkter.

Vokser på snøbrøyting

Ramlos satser på vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing av tørr- og fastsand. Det vokser selskapet på, med store investeringer og mange flere ansatte.

Sanntidsovervåker tunnelvask

Utslippstillatelser er nytt for veitunneler. Det gjør sensorbasert sanntidsovervåkning aktuelt.

Ny generasjon på veien: Topp jobb – og aller best om natta

Ole Aspås Haugen (24) startet nylig på sin andre sesong som brøytebilsjåfør. Han kjører for HR Entreprenør AS, og er en del av et stort generasjonsskifte blant sjåfører hos HE Svevia Norge. Aller best trives han om natta.

«Grønn» driftskontrakt i Valdres og Hallingdal

Her setter Presis Vegdrift AS i gang landets mest miljøvennlige driftskontrakt. Kutter klimautslipp med 85 prosent i Valdres og Hallingdal. Det meste av det skjer med HVO i stedet for diesel på tankene.

Strør vinterglatte Oslo-veier med resirkulert strøgrus

Hvert år strøs vinterglatte veier og fortau i hovedstaden med titusenvis av tonn strøgrus som kastes i deponi påfølgende vår. For første gang tar Oslo i bruk resirkulert grus som gir store miljøgevinster.

Sæteråsen Maskin går inn i vinteren med to nye driftskontrakter

Tord og Jacob hos Sæteråsen Maskin AS er ekstra spent på denne vinteren. Den lille entreprenøren går inn i første vinter med to nye driftskontrakter i Harstad-området. Traktor og maskin holder de selv, lastebiler skal de leie. Byggherren tar mer av risikoen.

Kontrollerer rekkverk i 80 km/t

Over 300 kilometer autovern ble kartlagt i detalj, uten å forlate bilen. På én eneste arbeidsdag. Nytt dataverktøy forenkler kartlegging av rekkverk langs vei. Finner til og med løse bolter når kameraet passerer i 80 km/t.

Kutter 85 prosent CO2-utslipp i ny driftskontrakt

HVO, elektriske varebiler og smartere organisering. Sånn skal Presis Vegdrift kutte 85 prosent CO2-utslipp i landets «grønneste» driftskontrakt: Hallingdal og Valdres. Åtte nye kontrakter er nå startet opp.

– Skal ikke tilbake som UE på drift og vedlikehold

Winsnes Maskin & Transport AS er nå i gang med sin andre sommersesong som HE på drift og vedlikehold for Trøndelag fylkeskommune. Kontrakten ga en bratt læring det første året, spesielt i administrasjonen. Men også mye positive erfaringer. Spesielt sommerdriften er bedre som HE enn UE. – Blir lenge til vi skal tilbake som UE, sier Per Ivar Winsnes.

To driftskontrakter til Sæteråsen Maskin

Én stor driftskontrakt blir delt i to mindre. Begge gikk til lokale Sæteråsen Maskin AS. Troms og Finnmark fylkeskommune skifter kontraktsstrategi. Mindre kontrakter tiltrekker seg små og mellomstore lokale aktører, og skaper mer konkurranse.