Kategoriserte innlegg: Drift

Ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

I lys av funnene i en rapport og Tretten bru-kollapsen, vil veidirektøren nå gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av Statens vegvesens bruforvaltning.

Følger med faresignaler på veiene

Statens vegvesen har forsterket beredskap, blant annet med patruljering av strekninger som er spesielt utsatt for skred og flom.

Fem vil vedlikeholde trønderske riksveier

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for vedlikehold av riksveier i 2023 og 2024 i Trøndelag. Tre lokale og to riksdekkende entreprenører leverte tilbud innen fristens utløp.

Ikke bare laveste pris ved driftskontrakter

Statens vegvesen inviterer til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling.

Veidekke: Nye drift- og vedlikeholdskontrakter for 1,6 milliarder

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse. Samlet kontraktsverdi er 1,611 milliarder kroner ekskl. mva. (uten opsjoner).

Nyutviklet autovernklipper fra Brokk

I samarbeid med Trygg Vei AS har Brokk utviklet en ny hydraulisk saks for klipping av autovern. Den nye saksa har et «renere» klipp og deformerer ikke profilen, noe som gjør det enklere stable de brukte skinnene under transport.

Nå starter kantslåtten

Fra og med uke 21 starter kantslåtten på E6, E14, riksvei 706 og riksvei 70 fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord. Statens vegvesen oppfordrer bilister til å vise hensyn.

Nå starter asfaltsesongen

En halv million tonn asfalt skal legges på riksveiene i år. For å få asfaltoppdrag hos Statens vegvesen må man også konkurrere på klima- og miljøkrav.

Starter asfaltering av riksveier i Innlandet i juni

På oppdrag for Statens vegvesen starter NCC i begynnelsen av juni opp arbeidet med å asfaltere riksveier i Innlandet fylke. Totalt skal det legges 44 000 tonn asfalt. Kontrakten har en verdi på ca. 60 mill. kroner.

NCC skal asfaltere Oslos gater

NCC Industry har nylig inngått to asfaltkontrakter med Isachsen Anlegg, og skal i løpet av sesongen produsere og legge om lag 11 000 tonn asfalt i Oslo.

Praktisk asfaltseminar samlet mange deltakere

Torsdag 13. april arrangerte Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt dagsseminaret «Asfalt – praktisk talt», og samlet 90 entreprenører og oppdragsgivere på Gardermoen.

Merking av traktordekk og PKK

Det skal ha oppstått hendelser hvor periodisk kjøretøykontroll (PKK) ikke har blitt gjennomført på grunn av at traktordekkene ikke har vært godkjent som vinterdekk.

Veidekke fikk kontrakt etter forhandlinger

For første gang har Statens vegvesen holdt en anbudskonkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt. Etter forhandlingsrunder er det klart at Veidekke får oppgaven med å sikre god fremkommelighet og trygge riksveier frem til 2028.

Monterer issikringsnett ved E39 Siratunellen

Statens vegvesen monterer sikringsnett for å hindre at is faller ned på E39 på nordsiden av Siratunellen. Arbeidet startet 8. mars og vil pågå ut måneden.

Tilbake bak rattet i brøytebilen

Arne Aas solgte seg ut av anleggsgartnerfirmaet han var med på å starte for snart 20 år siden. Nå er han tilbake der han startet som 16-åring, nemlig å rydde snø i Follo.