Kategoriserte innlegg: Drift

To Cat-fresere til Vestlandet

Bijak Maskin og Sartor Drange er de to første selskapene i Norge som tar i bruk asfaltfresere fra Caterpillar. Maskinene var utstilt på Vei og Anlegg.

Kaster 700 tonn søppel langs veiene

Størstedelen av søppelet langs veiene kommer fra privatpersoner, og det er tobakksprodukter og emballasje fra mat og drikke som kastes mest. Det brukes store ressurser på å rydde opp.

Asfaltkontrakter for 380 millioner kroner

NCC har de siste ukene signert ni nye asfaltkontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner. Den samlede kontraktsverdien er på om lag 380 millioner kroner.

El-brøyting vil vektes i driftskontrakter

Elektriske kjøretøy kan brukes til brøyting uten at det er behov for flere kjøretøy eller at kvaliteten på brøytingen blir dårligere, ifølge Statens vegvesen.

Flere innsjøer er påvirket av veisalt

10 av 37 innsjøer langs hovedveier på Østlandet var sterkt forurenset av veisalt i 2023. Statens vegvesen skal gjøre flere tiltak for å redusere salting.

NCC med asfaltkontrakter for 555 mill. kroner

NCC har så langt i år signert ni asfaltkontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner. Oppdragene løper over ett år og har en samlet kontraktsverdi på ca. 555 millioner kroner.

Tokvam med kranarm for krattknusing

Tokvam lanserer en kranarm-løsning for krattknusing for bruk på traktor. Ifølge Tokvam er den nye kranarmen utviklet etter ønsker fra kundene.

Lanserer Heavy Duty sideploger

SETTER HARDT MOT HARDT: Snøplogprodusenten Mählers lanserer en serie Heavy Duty sideploger, tilpasset den økte bruken av pukk på veiene.

Lanserte samarbeid foran fullsatt sal

Under åpningen av Norwegian Airport Snow Symposium 2024 lanserte adm.dir. Thor Arve Øveraasen at Øveraasen AS og sveitsiske Bucher Municipal AG har inngått en samarbeidsavtale.

Angrep og slo brøytebilsjåfør – kun 10 000 kroner i bot

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) reagerer kraftig på at personen som i februar tok seg i inn en brøytebil og gikk til fysisk angrep på sjåføren, kun får 10 000 kroner i bot. Nå henter de inn advokat John Christian Elden.

Skal øve på ulykkeshåndtering i Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen på E134 stenger fire dager i mars i forbindelse med beredskapsøvelser. Øvelsene må til for at nødetatene skal bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.

Fugemasse med lang holdbarhet

Rogalandselskapet Gind AS har utviklet og produserer en fugemasse av bitumen. Denne skal løse problemet med at fuger vaskes og sopes vekk, og som i tillegg kan gjenbrukes mange ganger.

Røde fluorescerende brøytestikker synes best

Statens vegvesen har testet fluorescerende brøytestikker på E6 over Saltfjellet. Det viser seg at fluorescerende brøytestikker er litt mer synlige enn vanlige røde brøytestikker.

Mer enn bare kjetting

Lilleseth Kjetting AS har siden 1950-tallet utviklet og produsert et stort antall kjettinger til det norske markedet. De senere årene har selskapet også satset bredt innen redskaper for veivedlikehold og produkter for løft og sikring.

Agaia med to Oslo-kontrakter

Agaia har signert to nye kontrakter med Bymiljøetaten og Oslobygg KF. Samlet har kontraktene en verdi på inntil 125 millioner kroner.

Høyere belønning for klimakutt i asfalt

Statens vegvesen jobber for å nå 70 prosent kutt i CO2-utslippene fra asfalt innen 2030. Øker belønningen for klimakutt i asfaltkontraktene.

Fjerner fremmede arter med damp

Dokka Entreprenør AS vant Veivesen-anbud med bakgrunn i at de skal ta i bruk SoilSaver for å gjenbruke masser med fremmede arter.