Milliardkontrakt til Veidekke

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er 1,1 milliarder kroner.

– Vi ser frem til å starte de nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig på alle de 11 100 kilometerne vei som vi nå har ansvar for rundt i landet. Det er bra konkurranse om disse jobbene, så er vi godt fornøyd med uttellingen i årets anbudsrunde, sier Kjell Otto Bragstad, direktør i Veidekke Infrastruktur, i en pressemelding.

22 kontrakter

Drift- og vedlikehold omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

Annonse

– Kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser som gir oss et solid grunnlag for å utføre det arbeidet som kreves samtidig som vi sikrer sunn økonomi i virksomheten, avslutter Bragstad.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha 22 drifts- og vedlikeholdskontrakter for riks- og fylkesveier fra Finnmark i nord til Agder i sør, og med en total årlig omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner ekskl. mva.

Kunde Verdi Område Varighet (og opsjon)
Møre og Romsdal Fylkeskommune 286 Indre Nordmøre 2022-2027 (1-4 år)
Agder Fylkeskommune 238 Mandal 2022-2027 (1 år)
Nordland Fylkeskommune 460 Vesterålen 2022-2027 (1- 4 år)
Troms og Finnmark Fylkeskommune 121 Loppa – Hasvik 2022-2027 (2 år)

Ifølge Veidekke gikk kontrakten på 286 millioner inn i Veidekkes ordrereserve for første kvartal. De øvrige (på til sammen 819 millioner) inngår i ordrereserven for andre kvartal 2022.