Nedgang i maskinsalget

Salget av anleggsmaskiner falt noe i tredje kvartal i forhold til 2020. Likevel er det solgt mer enn fjoråret totalt sett.

Medlemmene i Maskingrossisternes Forening (MGF) melder om fortsatt høy aktivitet i markedet, selv om tallene siste kvartal viser en svak tilbakegang. Totalt ble det solgt 981 anleggsmaskiner siste kvartal, mot 1 041 i fjor, en nedgang på 5,8 prosent. Akkumulert for 2021 er salget likevel 5,1 prosent høyere enn fjoråret, noe som fortsatt er innenfor prognosen på 5-10% vekst.

Økte priser

– MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og opprettholder prognosene for vekst for 2021 totalt. Det er dog noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-covid-periode med vekst. Det er allerede varslet økte priser på stål og frakt, noe som kan påvirke våre medlemmer. Flere medlemmer melder om økende ordrereserver, noe som også kan ha påvirket et noe svakere tredje kvartal enn de foregående dette året, uttaler MGF i en pressemelding.

Annonse

Det totale salget av anleggsmaskiner i Norge (basert på MGFs tall) siden 2017, fordelt på maskintype og kvartal (akkumulert). (Illustrasjon: MGF).

Beltegravere øker

For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, forsetter året med vekst i tredje kvartal isolert, mens det er en tilbakegang på hjulmaskiner. Videre har det vært en vekst i salget av hjullastere, dumpere, tandem-/asfaltvalser og asfaltutleggere.

For gravemaskiner på belter har det vært en salgsøkning på 4 prosent i 3. kvartal isolert. I forrige kvartal var det en tilbakegang for maskiner mellom 21 og 33 tonn, men dette har endret seg i siste kvartal med vekst i vektklassene 19,1-21 og 21,1-24 tonn. For gravemaskiner under 19,1 tonn er veksten på 9 prosent, mens det er en nedgang på 14 prosent på maskiner over 33 tonn.

Hjullastere

For hjullasterne er det stabilt salg eller tilbakegang for alle effektklassene med unntak av 60-80 hk, som øker med 103 prosent, og 175-200 hk, som øker med 95 prosent i kvartalet. Både i tredje kvartal og akkumulert så langt i år, er det effektklassen 60-80 hk som er størst.

Akkumulert til og med tredje kvartal er det sterkest vekst i salget av hjulstyrte dumpere, med 138 prosent, men dette er en relativ liten gruppe. Blant de største underkategoriene er det hjullasterne som har høyest vekst, fra 608 i 2020 til 745 maskiner i 2021. Dette gjør også at hjullasterne er den nest største underkategorien, kun slått av gravemaskiner på belter, som hittil i år har solgt 1 132 maskiner, mot 1 116 i samme periode i fjor.

Minigravere

Minigravere på belter er tredje største kategori, og har hittil i år solgt 743 maskiner, mot 688 i samme periode i fjor. Det er en tilbakegang på alle vektklasser under 4,1 tonn, mens klassene 4,1-5 tonn øker med 56 prosent, og den største vektklassen, 5,1-6 tonn, øker med 36 prosent. Til tross for dette er det fortsatt, både i kvartalet isolert og akkumulert, vektklassene 1,1-2 tonn og 2,1-3 tonn som er de desidert største i antall solgte maskiner.