Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen 

Arbeidstilsynet arrangerer gratis webinar, hvor temaet er forebygging av muskel- og skjelettplager i bransjen. Hold av mandag 4. oktober kl. 10.

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet.

Hva kan man gjøre for å forebygge slike plager?

Det har Arbeidstilsynet tenkt å gi svar på når de inviterer til webinar.
Arrangementet finner sted 4. oktober kl. 10. Arbeidstilsynet skal der dele kunnskap om faktorene som kan være årsak til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme muskel og skjeletthelse, og hvorfor det bør gjøres.

Annonse

Blant temaene på webinaret er:

  • Fakta om bransjen – hva bør dere være spesielt oppmerksomme på
  • Arbeidstilsynets erfaringer og forventinger
  • Krav til kartlegging og risikovurdering
  • Vibrasjon – arbeidsgivers ansvar
  • Hva kan dere gjøre selv, hva bør dere få hjelp til og hvem kan hjelpe dere
  • Partssamarbeid og involvering av verneombudet i forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Nyttige verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Primærmålgruppe for webinaret er ledere, verneombud og tillitsvalgte i små og mellomstore virksomheter i bygg- og anleggsbransjen, men alle med interesse for temaet er velkomne.

Webinaret er åpent og gratis for alle.

Les mer og meld deg på her.