Velger du riktig finansiering?

Din bedrift bruker sannsynligvis mye tid på å velge riktig utstyr. Hvordan det finansieres kan bety like mye. Se hvordan du kan velge finansiering som gir bedriften tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet. (Annonsørinnhold for Ikano Bank)

Jan Amundsen fra Ikano Bank forteller her hvordan leasing kan være en gunstig løsning neste gang dere skal fornye maskinparken eller oppgradere produksjonsutstyr.

Leasingavdelingen hos Ikano Bank har lang erfaring med finansiering av maskiner og utstyr for bedriftsmarkedet, blant annet innenfor skogbruk, bygg og anlegg.

Annonse

Riktig utstyr

– Riktig utstyr kan være nøkkelen til suksess. Å investere i utstyr krever mye av virksomhetens kapital og kan begrense mulighetene for produktutvikling og innovasjon, sier Jan Amundsen.

Han leder leasingavdelingens daglige arbeid med å skape gode finansielle løsninger tilpasset kundenes behov.

Fleksibilitet og forutsigbarhet

Leasingsjef Jan Amundsen i Ikano Bank.

– For å skaffe større handlingsrom kan utstyret leases. Bedriften får 100 prosent finansiering, mens driftskapitalen kan plasseres og skape verdi på andre områder, påpeker Amundsen.

Kostnaden ved utstyret kan utgiftsføres i sin helhet, fordelt over perioden utstyret benyttes.

– Dette gir ikke bare en skattefordel. Det gir også en betydelig forenklet regnskapsføring, sier han.

Med forutsigbarheten i en leasingavtale får selskapet også enklere budsjettering. Leasing som finansieringsform tillater dessuten jevnlig oppgradering til ny og moderne teknologi, noe som kan utgjøre et kraftfullt konkurransefortrinn.

Hva kan leases?

De fleste typer driftsutstyr med en viss levetid kan leases. Amundsen forklarer at leasingavtalene som regel inngås med en varighet på tre til syv år.

Leasingobjektet må være en selvstendig enhet og må kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå som en del av leieavtalen. Utstyr som leases må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør. 

Hvem kan benytte seg av leasing?

Alle private og offentlige foretak kan velge leasing som finansieringsform. Alle foretak som skal lease utstyr må kredittgodkjennes.

Når en bedrift inngår en leasingavtale foretas også en identitetskontroll av den som opptrer på bedriftens vegne.

Hva skjer når avtalen utløper?

Etter endt leasingperiode kan kunden velge å kjøpe ut det leasede utstyret eller starte ny leasingavtale på nytt og oppgradert utstyr, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for bedriften der og da.

Se hva det kan utgjøre

ikanobank.no/leasing kan du beregne månedlig leasingbeløp for den type utstyr din bedrift planlegger å anskaffe.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på en leasingavtale kan du gå videre ved å sende inn forespørselen direkte fra kalkulatoren.

Skreddersydde løsninger

Ikano Bank har over lengre tid spesialisert seg på leasing av maskinger og utstyr til bedriftsmarkedet.

– Vi finner enkle og lønnsomme løsninger tilpasset bedrift og bransje. Med Ikano Bank får du en trygg, rettferdig og lojal finansieringspartner, lover leasingsjef Jan Amundsen.

Vil du ta kontakt med ham? Her er kontaktinfo:
Jan Amundsen
Leder for leasingavdelingen hos Ikano Bank
Telefon: 918 01 818
Epost: salg@ikano.no