MEFA 2020 er også avlyst

Anleggsmessen MEFA 2020 avlyst. Arrangør og styre beklager overfor utstillere og besøkende.

TRONDHEIM: Helgen 5.7. juni var det planlagt å gjennomføre anleggsmessen MEFA 2020 på Leangen. Den er nå avlyst. Komiteen i MEFA 2020 og styret i MEF Trøndelag har de siste dagene jobbet for å se på ulike alternativer.

Prøvde å flytte

Det har vært diskutert å prøve å gjennomføre messen som planlagt i juni, flytte messen til september og det siste og mest dramatiske å avlyse messen.

Annonse

Arrangøren har har i dette arbeidet hatt dialog med de påmeldte utstillerne de siste dagene, og fått råd fra dem hva dem mener.

Øyvind Bergset, regionsjef MEF region midt. (Foto: MEF)

– Komiteen og styret har kommet frem til en samlet vurdering at man avlyser MEFA 2020. Dette er selvsagt en tung og vanskelig avgjørelse. Ut fra situasjonen rundt koronaviruset ser vi det dessverre ikke mulig å gjennomføre MEFA hverken i juni eller september, sier regionsjef Øyvind Bergset i MEF region midt.

Han beklager på vegne av komiteen og styret overfor alle utstillere og medlemmer som har sett frem til en flott faglig og sosial sammenkomst med 10.000 – 12.000 besøkende.

– Det er veldig beklagelig at vi måtte avlyse MEFA 2020. Vi lover å komme sterkere tilbake med MEFA i Trondheim, sier Bergset.

Fra før har MEF også avlyst anleggsmessen Anlegg 2020 i Haugesund.