Norges beste lærebedrift skal kåres

Årets lærebedrift 2017 skal kåres på Arctic Entrepreneur neste uke. Her er kandidatene til den gjeve prisen.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Håpet er at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

De nominerte

De seks nominerte bedriftene (som følger under annonsen nedenfor) har alle blitt presentert i Anleggsmaskinen tidligere.
Klikk på bildene for å lese sakene:

Annonse

Kandidat 1: Hovden Hytteservice AS

Kandidat 2: Leif Grimsrud AS

Kandidat 3: Hæhre Entreprenør AS

Kandidat 4: Rivenes AS

Kandidat 5: Volda Maskin AS

Kandidat 6: Jan Opgård AS

Kriterier

Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en bedrift kan utmerke seg særlig positivt på:

1) Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger og/eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel har bestått fagprøven eller kompetanseprøven.

2) Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig grad tett oppfølging fra bedriftens side.

Juryen som skal ta den vanskelige avgjørelsen består av representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB, og ledes av kompetansesjef i MEF, Terje Eikevold.