E6-utbygging som kunst

Nytt kunstprosjekt fokuserer på hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av store veiutbygginger.

Kunstprosjektet «Dokumentasjon : Hamskifte» dokumenterer utbyggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen gjennom kunst. Kunstnerne er Margareta Bergman, Mikkel McAlinden, Lars-Andreas Tovey Kristiansen og Mai Hofstad Gunnes, og verkene stilles ut i Oppland Kunstsenter i Lillehammer 14. januar-26. februar 2017.

Supplerer tradisjonell dokumentasjon

Statens vegvesen har dokumentert utbygginga av den 33 kilometer lange E6-strekningen mellom Frya og Sjoa på tradisjonelt vis, med komplette tekniske beskrivelser og en stor bildebank over byggeteknikk og -prosesser gjennom hele anleggsperioden fra juni 2013 til desember 2016. Dokumentasjonen gjennom kunst kommer i tillegg.

Annonse

Alternativ historiefortelling

– Utover det rent byggetekniske og de konkrete resultatene av utbygginga, har vi ønsket å belyse hva ei stor veibygging innebærer også på andre måter. Hva den tilfører Gudbrandsdalen, landskapsmessige endringer, geografiske og mentale konsekvenser, hvordan framtidas Gudbrandsdalen påvirkes. For å få dette «annerledesblikket», har vi valgt kunstperspektivet siden kunst som dokumentasjonsform representerer en alternativ historiefortelling og et alternativt samtidsarkiv, sier prosjektleder Taale Stensbye i en nyhetsmelding på vegvesenet.no.

Motor for regional utvikling

«Dokumentasjon : Hamskifte» har sitt utspring i «Ny E6 – en regional utviklingsmotor», et samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og reiselivsorganisasjonen Visit Lillehammer. Samarbeidspartene har et felles ønske om å bruke den nye veien som motor for regional utvikling ved å skape gode reiseopplevelser for trafikantene på og langs E6 i Gudbrandsdalen. Det var i forbindelse med dette samarbeidet at ideen om kunst som dokumentasjonsform dukket opp.

«Dokumentasjon : Hamskifte» er initiert av Statens vegvesen og kuratert av Eivind Slettemås og Viel Bjerkeset Andersen. Utstillingen åpner 14. januar kl. 14.00.