Anleggsbransjen i medvind

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, veidirektør Terje Moe Gustavsen og styreleder i MEF, Arnstein Repstad, er skjønt enige om at det ser lyst ut for anleggsbransjen. Men det er også utfordringer å ta tak i.

– Siden 2008 har anleggsinvesteringene i Norge doblet seg. Utsiktene fremover er gode og anleggsprognosene på sikt gir grunn til optimisme. MEF-bedriftene har vesentlig større oppdragsmengde enn for ett år siden. Prognosesenteret anslår samlet verdi for anleggsinvesteringer i Norge i 2017 til om lag 100 milliarder kroner, en vekst på 15 milliarder fra 2016. Det er store tall og en god vekst, sa Arnstein Repstad i åpningstalen på Arctic Entrepreneur nylig – for anledningen plassert oppe i en lift i utstillingsområdet.

Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, for anledningen høyt oppe i en lift, fortalte at MEF-bedriftene har vesentlig større oppdragsmengde enn for ett år siden, og at de generelle anleggsprognosene på sikt gir grunn til optimisme. (Foto: Runar F. Daler).

Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, for anledningen høyt oppe i en lift, fortalte at MEF-bedriftene har vesentlig større oppdragsmengde enn for ett år siden, og at de generelle anleggsprognosene på sikt gir grunn til optimisme. (Foto: Runar F. Daler).

Vei til halv pris

Repstad trakk også frem «en gladsak» fra sin egen region, der et veiprosjekt i Setesdal (som Anleggsmaskinen har skrevet om tidligere) ble bygget til omtrent halve prisen av tilsvarende veier i regionen, og det med stikk motsatt oppskrift enn hva man kanskje skulle tro.

Annonse

– Større kontrakter gir billigere veier hører vi stadig, men veiprosjektet som kalles «Gul stripe gjennom Setesdalen» har Vegvesenet valgt å dele opp i mange prosjekter i størrelsesorden 50-100 mill. kroner. Dette har vist seg å være svært fordelaktig, både med tanke på pris, konkurranse og resultat. Kostnadene ligger omtrent på halvparten av gjennomsnittet for tilsvarende veistandard i regionen. Det gir grunn til ettertanke, sa han.

Vedlikeholdsetterslep prioriteres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slo fast at infrastruktur er en hovedsatsing for den sittende regjeringen.

– Det handler om å lage en bedre reisehverdag for folk flest; å sørge for at flere kommer raskere til jobb. Jo bedre vei og jernbane man har, jo større omkrets har man i hverdagen sin. Det handler også om næringslivet; å redusere transportkostnadene for varer og tjenester, sa han.

– Noe av det viktigste vi har gjort, og som vil bli videreført, er å redusere vedlikeholdsetterslepet, som har økt og økt gjennom mange tiår. Det hjelper ikke at vi sparer noen minutter på en utbedret europavei, så lenge vi må legge til 20 minutter ekstra margin på fylkesveien fordi vi ikke vet om den er fremkommelig. I 2017 skal vi hente inn 1,5 milliard kroner av dette forfallet. Det tar noen år å komme i mål, men det går i riktig retning.

Med stikk til forrige samferdselsminister

Solvik-Olsen tok også opp det noe betente temaet om utenlandsk arbeidskraft i anleggsbransjen.

– Jeg ønsker en norsk entreprenørbransje og leverandørnæring som holder folk i arbeid og utvikler kompetanse som gjør at vi er konkurransedyktige mot utlandet, og gjerne heller vinner oppdrag der enn at de [utenlandske aktører] kommer hit. Vi kan ikke med loven i hånd stoppe dem, men i motsetning til min forgjenger så reiser ikke jeg utenlands for å rekruttere dem hit. Jeg mener vi har så mange flinke folk i Norge at vi primært bør bruke dem, sa han.

– Tall fra Vegdirektoratet viser at hele 99 prosent av kontraktene som ble utdelt i 2016 under 100 millioner kroner, gikk til norske entreprenører. Så det bildet enkelte har av at utlendinger vinner nesten alt, er ikke riktig. Dette viser at dere er høyst konkurransedyktige.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen informerte om at Vegvesenet skal etablere en karakterbok hvor entreprenørene vurderes, noe han håper vil bidra til å styrke bransjen. (Foto: Runar F. Daler).

Veidirektør Terje Moe Gustavsen informerte om at Vegvesenet skal etablere en karakterbok hvor entreprenørene vurderes, noe han håper vil bidra til å styrke bransjen. (Foto: Runar F. Daler).

Nødvendig med konkurranse

Veidirektør Terje Moe Gustavsen hadde en litt annen tilnærming til temaet utenlandsk arbeidskraft.

– EØS-avtalen sier at oppdrag over terskelverdien, som for tiden er rundt 44 millioner kroner, skal kunngjøres i EØS-området. Det kan det ikke avvikes fra. Ser vi på de rene tall, så ble seks store kontrakter [over 100 millioner kroner] vunnet av utenlandske aktører i 2016, noe som tilsvarer 25 prosent. Vi hadde også ca. 320 kontrakter under til 100 millioner, og det er riktig som statsråden sier, at nesten alle ble vunnet av norske aktører, sa veidirektøren, og la til at han var relativt fornøyd med dagens situasjon.

– Vi ønsker jo et visst innslag av utlendinger – ikke fordi de er utlendinger, men fordi de trolig har kompetanse som vi også ønsker å ta del i. I tillegg har dere har godt av å vite at det er noen konkurrenter der ute. For jeg ønsker at dere skal tjene penger, men bare sånn passe, sa han til en humrende forsamling.

Karakterbok

Ifølge veidirektøren skal det i tiden som kommer legges større vekt på Vegvesenets erfaring med entreprenører når konkurranser skal avgjøres. I løpet av 2017 skal det etableres en karakterbok hvor entreprenørene vil bli gitt karakterer etter hvor tilfreds Vegvesenet er i hvert enkelt prosjekt.

– Jeg erkjenner tvert at mye av dette vil bli rent subjektivt. Men derfor er det også viktig med åpenhet og adgang for kontraktørene til også å ha mening om de karakterene vi setter. Jeg håper at dette indirekte kan bidra til å styrke bransjen, både med hensyn til kompetanse og samarbeid, sa han.