Taggede innlegg sjøarbeid

Oppgraderer Kirkenes-kaier

Selskapet Consolvo utfører en omfattende – og utfordrende – rehabilitering av tre viktige kaier i Kirkenes.

Munch på pæler

Det nye Muchmuseet er som kjent under bygging i Bjørvika i Oslo. Men før bygget kan reises, kreves det omfattende og komplekse fundamenteringsarbeider.