Taggede innlegg AF Gruppen

AF Gruppen gjenvinner oljeplattformer

AF Gruppen ASA inngår rammeavtale med ConocoPhillips (UK) for fremtidig fjerning og gjenvinning av opptil 7 plattformer i den sørlige Nordsjøen.

Oppkjøp i Tromsø

Målselv Maskin & Transport AS kjøper 70 prosent av aksjene i Grav & Spreng AS.

AF fikk Ørlandet-jobb

AF Gruppen er av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av Ytre perimeter på Ørlandet.

Historisk høy ordrereserve

AF Gruppen leverte også i 2016 et milliardresultat og selskapet har en historisk høy ordrereserve.

Ny Follobane-kontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen har inngått avtale om å utvide samarbeidet med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) på Follobanen.

Lederskifte i AF Gruppen

Morten Grongstad tar over etter Pål Egil Rønn som konsernsjef i AF Gruppen fra 15. oktober.

Veibyggere på Tinget

Hvorfor er det så dyrt å bygge veier i Norge? Hva kan gjøres for å effektivisere veibyggingen? Høyre og FrP inviterte representanter fra anleggsbransjen til Stortinget for å få svar.